Kirjoittanut Boris Winterhalter | lokakuu 31, 2015

Anteeksipyyntö lukijoilleni

Olen valitettavasti laiminlyönyt omien sivujeni päivittämistä. Yritän vastaisuudessa olla hieman aktiivisempi.

Äsken lähetin Suomen Kuvalehden päätoimittajalle, Ville Pernaalle viestin, jossa perään kuulutan täsmällisempää sanojen valintaa, ettei lukija saa väärää mielikuvaa ilmaston vaihtelusta:

Hei
Vaikka olen kovasti tyytyväinen Suomen Kuvalehden nykyiseen sisältöön, olen jälleen kerran pettynyt uutisoinnissa käytetyistä mielikuvista – ikään kuin ihmisen aiheuttamaksi väitetty ilmastonmuutos olisi faktaa:
Suomen Kuvalehti: SK44 (2015) siv 12 ”Pohjoisen valtapeli”. Sinänsä tärkeä aihe, sillä Jäämeren alueeseen liittyy suuria taloudellisia ja poliittisia intressejä. Koska koko käsite perustuu spekulointiin ontuvien ilmastomallien antamilla skenarioilla, uutisoinnissa pitäisi käyttää ehdollisia sanamuotoja ja välttää varmoja sanakäänteitä – ”olisi” eikä ”on”.
Aurora Rämö kirjoittaa mm  Arktisen alueen rikkaudet ovat [olisivat] samalla sen tuho … Mitä nopeammin jää sulaa [sulaisi], sitä pikemmin valtiot ja suuryritykset pääsevät [pääsisivät] käsiksi sen rikkauksiin… rikkauksien käyttö [saattaisi] kiihdyttää ilmastonmuutosta entisestään…”  Saman jutun yhteydssä olevien karttojen otsakkeet: ”ILMASTO lämpiää [voisi ehkä lämmetä] arktisella alueella kaksi kertaa nopeammin kuin muualla… VÄYLÄT ovat [olisivat] lyhyempiä ja niiden väitetään [voitaisiin ajatella] säästävän valtavasti aikaa ja rahaa laivaliikenteessä… AJANKOHDASTA on vain epävarmoja arvioita: jää saattaisi sulaa kesäksi jo 2030 tai vasta 2100.
Norjalainen geologikollegani Ole Humlum Oslon Yliopistossa on vuosia pitänyt erinomaista tieteellistä sivustoa http:climate4you.com maapallon ilmastosta ja siihen liittyvistä havainnoista ja mittauksista.
Jäämeren jääkentät ovat luonteeltaan hyvin vaihtelevia, osittain monivuotisia osittain vuosittain muuttuvia, herkästi tuulten ja merivirtojen kuljettamia. Satelliittikuvista tulkitaan jään ulottuvuutta ja laatua. On myös huomattava, että kartoissa ja käyrissä jään laajuus perustuu satelliittikuviin, jossa jää peitteiseksi luetaan alueet, jossa jäätä on vähintään 15 % pinta-alasta.
Humlumin sivulla kuva http://climate4you.com/images/IRAC%20JAXA%20ArcticSeaIceExtentSince20020601.gif osoittaa miten jään laajuus on vaihdellut viimeisten 13 vuoden aikana. Vastaavasti National Snow and Ice Data Centren sivuilla http://nsidc.org/arcticseaicenews/charctic-interactive-sea-ice-graph/ on interaktiivinen laajuutta vuodesta toiseen osoittava käyrästö, kuvaten jään vaihtelevaa laajuutta. Mistään selkeästä trendistä ei ole kyse.
Peräänkuulutan asiallista uutisointia maapallon ilmaston vaihtelusta (yleensä luonnollista). Onhan ilmasto vaihdellut historian aikana laidasta laitaan ilman, että ihmisen toimet näkyisivät. Toki ihminen pystyy saastuttamaan ympäristöään, mutta se onkin ihan eri asia.
Rakentavin terveisin
Boris Winterhalter
Mainokset
Kirjoittanut Boris Winterhalter | tammikuu 14, 2015

EU:n komissaarin ilmastouskomus

Jari Lyytimäki kritisoi EU:n energiakomissaarin ilmastonäkemyksiä aivan oikein, vaikka itsekin uskoo, että tiukempien ilmastotavoitteiden asettaminen voi olla järkevää. Hän tosin lieventää kantaansa lisäämällä: ”jos niiden avulla saavutetaan suuria oheishyötyjä”.

Lyytimäki ei täsmennä mitä oheishyötyjä hän näkee?

Jos niihin kuuluu uusien energian tuotantomuotojen tuottaminen maapallon lisääntyvän väestön tarpeisiin, niin voi olla samaa mieltä. Ydinvoima ja etenkin pienten hajasijoitettavien torium käyttöisten hyötöreaktoreiden kehittäminen lienee tällöin tavoittelemisen arvoista.

Oheishyötynä voi myös olla suurkaupunkien ilmanlaadun parantaminen ainakin jos tavoitteena on polttomoottorikäyttöisten kulkuvälineiden kehittäminen. Vaihtoehtoina ovat sähköautot ja mahdollisesti vetypolttoainetta käyttäviin, joskin viimeksi mainittu keino kaipaa edelleen teknistä kehitystä.

Taustalla häämöttää Lyyrimäelläkin vankka usko IPCC:n hiilidioksidia tuomitsevaan näkemykseen, vaikka ilmastopaneelin propaganda ei perustu tieteeseen vaan sokeaan uskoon tietokoneohjelmien hypoteettiseen ilmastotulevaisuuteen – katastrofaaliseen lämpenemiseen.

Kirjoittanut Boris Winterhalter | marraskuu 3, 2014

Saksan energiaseikkailu

Kuten tiedetään Saksan vihreät ovat onnistuneet kääntämään liittohallituksen energiasuunnitelmat uusiutuvien ihannoinniksi ja julistaen ydinvoiman pannaan. Tätä aihetta Kaj Luukko on ansiokkaasti käsitellyt  omalla Gaia sivustollaan. Hän kerrtoo uskottavasti tulevaisuuden energianäkemyksistään vaikka on myös ottanut kantaa ilmastoasioihin.

Uusimmassa blogikirjoituksessaan Kaj Luukko (energia-asiantuntijan ominaisuudessa) kirjoittaa ansiokkaasti Saksan energiakäännöksestä (Energiewende) ansiokkaasti: http://planeetta.wordpress.com/2014/11/03/saksan-energiavallankumous-mahdottoman-edessa/

Kaj toteaa uskottavasti, että Saksassa lymyää ongelma nimeltään energiapula ellei kasvavaa sähkön tarvetta kompensoida hyvin kalliilla varakapasiteetilla. Hän osoittaa, että ”selvä enemmistö uusiutuvan energian kannattajista, niin Saksassa kuin Suomessakin, on tietämätön näistä ongelmista. Asiaa tunteville ne ovat olleet tiedossa koko ajan. Siksi on koko ajan ollut tiedossa sekin, että Saksan energiavallankumous tulee todennäköisesti olemaan yksi esimerkki lisää sellaisesta vallankumouksesta, jonka lopputulos on jotain aivan muuta kuin oli tarkoitus. Se on myös todiste siitä, että ympäristöjärjestöjen ja poliitikkojen suunnitelmat päästöjen vähentämiseksi eivät toimi.”

Luukko esittää aivan oikein, että ”jos sähkön varastointiin olisi olemassa riittävän tehokas ja riittävän suureksi skaalattavissa oleva menetelmä, teholtaan vaihtelevat uusiutuvat voisivat teoriassa tuottaa kaiken sähkön, koska uusiutuvien energiakapasiteetti sinänsä on rajaton. Sellaista varastointimenetelmää ei kuitenkaan ole olemassa, eikä sellaista ole myöskään näköpiirissä. Mikään tunnetuista menetelmistä ei ole ainakaan kustannustehokkaasti skaalattavissa vaadittuihin mittoihin.”

Kaj pohtii edelleen pahinta ongelmaa koko järjestelmässä ”on luonnollisesti se, että tuotantojärjestelmä, joka tarvitsee lähes täysitehoisen fossiilisiin polttoaineisiin perustuvan varakapasiteetin, ei myöskään voi toimia ilman hiilidioksidipäästöjä. Saksan sähköntuotannon päästöt voivat uusiutuvien avulla vähentyä vielä nykyisestä, mutta väheneminen hidastuu, ja ennen pitkää pysähtyy. Näin käy kauan ennen kuin fossiilipäästöistä on päästy eroon. Voidaan sanoa, että kehitys etenee oikeaan suuntaan, mutta väärällä tiellä, koska tämä tie ei vie perille asti. Energiewende tulee ajautumaan umpikujaan, josta on äärimmäisen vaikea perääntyä.”

Luukon loppukaneettiin ”Toivoa sopii, että liian moni ei ota mallia Saksan ratkaisuista. Varoittavaksi esimerkiksi se sen sijaan sopii hyvin” on helppo yhtyä.

Kirjoittanut Boris Winterhalter | helmikuu 13, 2014

Ilmastolaki lausuntokierroksella

Nyt ilmastolaki on sitten lausuntokierroksella http://www.ym.fi/fi-FI/Ajankohtaista/Tiedotteet/Ilmastolakiehdotuksesta_pyydetaan_lausun%2828255%29.

Paljon tyhjää tekstiä mutta myös asiaa. En ole vielä lukenut ajatuksella koko tekstiä, mutta selaamalla ensimmäinen kysymys, josta pitäisi aloittaa löytyy aivan lopusta, sivullta 47 kohdasta Määritykset:

2) ilmastomuutoksella [tarkoitetaan] sellaista muutosta ilmastossa, joka aiheutuu maapallon ilmakehän koostumusta suoraan tai välillisesti muuttavasta ihmisen toiminnasta ja joka ylittää ilmaston luonnollisen vaihtelun vertailukelpoisten ajanjaksojen kuluessa;

Tuon lauseen loppuosa pitää mielestäni olla laissa ehdottomasti mukana, joskin SUUREKSI kysymykseksi muodostuu miten määritellään luonnollisten vaihteluiden osuus? Itselläni ei ainakaan ole tähän vastausta, eikä taida kenelläkään muullakaan olla.

Vielä täytyy pohtia mitä sanonnalla ”vertailukelpoisten ajanjaksojen kuluessa” oikein tarkoittaa, vai onko niin, että kaikki mikä on tapahtunut noin 1970 jälkeen on ihmisen aiheuttamaa? Entä mikä on kasvihuonekaasujen (fossiilipäästöjen) osuus, entä maankäyttömuutokset, jne?

Mielipiteitä KIITOS!

 

JK.  Pasi Matilainen (Ilmastofoorumi ry) oli jo 19.12.2013 esittänyt muutamia teräviä kysymyksiä, joihin myös voisi ottaa kantaa. Sitomalla Suomen kädet älyttömään ilmastolakiin saattaa uhata koko hyvinvointiamme.

 

Kirjoittanut Boris Winterhalter | marraskuu 15, 2013

Järki on voittanut Australiassa

Australian johtava sanomalehti The Australian kertoi 8.11.2013, että hallitus vähentää osallistumistaan ilmastoneuvotteluihin eikä lähetä Puolaan Varsovassa pidettävään ilmastokonferenssiin ministeritason osallistujaa http://tinyurl.com/oku8jla . Aiheesta enemmän: http://australianclimatemadness.com/2013/11/08/coalition-to-un-climate-talks-f-off/

Samalla Australian Abbottin nykyhallitus on ryhtynyt poistamaan edellisen hallituksen asettamia “hiiliveroja”, joiden tarkoituksena oli myötäillä IPCC:n ja ympäristöjärjestöjen ilmastopelottelua “kauhistuttavine hiilipäästöineen”.

Kirjoittanut Boris Winterhalter | marraskuu 9, 2013

Vihreä ilmastorahasto – Green Climate Fund?

Kuinka moni on kuullut nimen Green Climate Fund eli Vihreä Ilmastorahasto? Siitä päätettiin Cancunin 16. UNFCCC ilmastokonferenssissa ja perustettiin seuraavana vuonna 11.12.2011 Durbanin 17. UNFCCC ilmastokonferenssin yhteydessä. Teollistuneet maat olivat luvanneet suureellisesti kartuttaa uutta rahastoa sadoilla miljoonilla dollareilla. Rahalla oli tarkoitus auttaa kehittyviä maita vähentämään päästöjään, torjumaan ilmastonmuutosta sekä sopeutumaan. Tämä koskee luontevasti kaikkein surkeimmassa asemassa olevia “nousevan merenpinnan” alle jääviä saarivaltioita. Kysymys on paljonko rahaston varoista tavoittaa eniten tarvitsevat ja paljonko uppoaa hallintoon ym?

Amerikkalainen skeptikkoystävämme Willis Eschenbach kirjoitti aiheesta Anthony Wattsin blogissa Hän muistuttaa, että rahaston luvattiin käyttävän peräti 200 miljardia dollaria vuosittain hädässä olevia kansakuntia, jahka toiminta pääsee täyteen vauhtiin.

Jos aiheesta haluaa lisätietoa, niin rahaston perustamisasiankirja sekä kaikki tähänastisten kokousten aikaansaannokset löytyvät: http://gcfund.net/documents.html. Jos englannin kielen ymmärtäminen ei tuota vaikeuksia, niin kannattaa perehtyä linkin takana oleviin asiakirjoihin noudattaen Eschenbachin esimerkkiä, hän kun on aikoinaan ollut tekemisissä yhteisöjen kanssa.

Mielenkiintoista on todeta, että ”rikas” Suomi oli ensimmäisten joukossa siirtämässä veronmaksajien rahoja tälle rahastolle, kuten alla oleva taulukko hieman typistetty tulotaulukko viimeisestä talousarvion tulopuolesta osoittaa. Viimeisessä sarakkeessa näkyvät kunkin maan todelliset maksut dollareiksi muutettuina. Pohdittuan maksaneiden valtioiden panoksia, Eschenbach havaitsi Etelä-Korean suuren panoksen johtuvan tietysti siitä, että sen pääkaupunki Soul on valittu rahaston kotipaikaksi, siis maalle tuloja.

Koko taulukko löytyy: http://gcfund.net/fileadmin/00_customer/documents/pdf/GCF_B05.21_Admin_Budget_2014_fin_20130930.pdf

Kirjoittanut Boris Winterhalter | syyskuu 8, 2013

Australiassa ilon päivä

Australian vaaleissa koitti uusi aika, kun eilisissä vaaleissa australialaiset pääsivät eroon työväenpuolueen vihreästä hölmöilystä. Rudd-Gillard nimeä kantanut työväenpuolue vei näin mukanaan hallituksen hiiliveropäätökset ja muut vihreän liikkeen päättömät päätöksensä kun remmiin astuu Tony Abbott liberaalipuolueen murskavoiton myötä.

Ensitöikseen Abbott lupaa poistaa kansalaisiaan köyhdyttävän hiiliveron.
http://wattsupwiththat.com/2013/09/07/australia-liberated-from-their-long-national-green-nightmare/

Kirjoittanut Boris Winterhalter | huhtikuu 4, 2013

Ilmasto on oikukas

Virallinen taho jatkaa ilmastopelotteluaan, mutta kansa kokee todellisuutta.  Kulunut talvi on ollut ns. kunnollinen eli perinteinen talvi lumen ja pakkasten kera.  Monien mielestä talvi on ollut hankalan talvinen kinosten ja huonosti aurattujen katujen merkeissä. Missä on ilmaston ennustettu lämpeneminen. Media vaikenee ja poliitikot ylläpitävät pelottelua; ilmaston muutoksen torjuntapuheet jatkuvat vanhaa rataansa vaikka varsinaisesta lämpenemisestä ei ole merkkiäkään kuten toisessa blogissani <http://ilmasto.wordpress.com> olen kertonut.

Yhdysvalloissa, jossa säät ovat myös vaihdelleet, kansa on myös tuskastunut ilmastopelotteluun. Ilmaston luontaista vaihtelua kuvastavat sarjakuvastripit torstaipäivä Texasista ja joistakin muista osavaltioista.

USAn sää

Kirjoittanut Boris Winterhalter | helmikuu 15, 2013

Obama kompuroi puhuessaan ilmastonmuutoksesta

Washington Timesin kolumnisti Jennifer Harper pohdiskelee Presidentti Obaman 12.2.2013 pitämää puhetta maansa tilasta (State of the Union), missä Obama lupaa taistella ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja on lupaamassa peräti US$ 282,4 miljardia päästöjen hillitsemiseksi: http://www.washingtontimes.com/news/2013/feb/13/inside-the-beltway-an-expensive-address/

Harper toteaa, että ainakin Al Gore iloitsi kun Obama puhui latteuksiaan maapallon lämpenemisestä sekä sen aiheuttamista rajuista sääilmiöistä. Skeptikko piireissä tunnettu Marc Morano (ent. Rep. senaattori James Inhofen avustaja) totesi lehdelle, että Presidentti ei tarjonnut puheessaan muuta kuin tavanomaisia virhekäsityksiään ilmaston lämpenemisestä, eikä Obama olisi voinut olla yhtään enemmän väärässä väittäessään ääri sääilmiöiden lisääntyneen ja olevan entistä rajumpia. Obama ei myöskään maininnut sanallakaan, että maapallon keskilämpötila ei ole noussut 16 vuoteen.

Kirjoittanut Boris Winterhalter | joulukuu 12, 2012

Helsingin Sanomat jatkaa pelottelua

Pasi Toiviainen oli ilmeisesti aivan oikein uumoilut Dohan ilmastoneuvottelujen päättyvän huonosti, koska viritteli jälleen vuosia kestänyttä ilmastoprofeetan rooliaan julistaessaan (HS mielipide 8.12): “jos lämpötila nousee näinkin rajusti [6 astetta], maailma ei ole entisellään”.

HS:ssä (Ulkomaat 4.12) ollut Dohan kokoukseen liittyvä huonosti perusteltu kirjoitus ”Raportti: Maapallo lämpenee jopa kuusi astetta” pani Toiviaisen latelemaan jutussaan toinen toistaan uhkaavampia perustelemattomia tulevaisuuden näkemyksiään väittäen yhden asteen lämpenemisen sulattavan Jäämeren pysyvän jääpeitteen; Grönlannin mannerjää puolestaan sulaa kokonaan maapallon lämmettyä noin 2 astetta; ja neljän asteen lämpeneminen vie Toiviaisen mukaan noin 40 prosenttia kaikista eliölajeista sukupuuton partaalle, jne. Kuusi astetta tarkoittaisi taasen jotain vielä “enempää”. Viimeksi mainittu tulevaisuuden uhka on ilmeisesti Toiviaisen mielestä niin kauhea, ettei sitä voi ääneen lausua. Mistähän tiedetoimittaja ja tietokirjailija kehittelee tällaista pelottelua?

On todella kummallista miten tuomiopäivän julistajat ovat kilpaa esittämässä tulevaisuuden uhkia, vaikka esitetyt uhkat löytyvät vain tietokonemalleista. Sandy myrskyt, tulvat ja kuivuudet y.m. ovat vain säiden normaalia vaihtelua, kuten historia on kertonut kerta toisensa jälkeen. Tiedämme, että tällaisista puhuminen ilmastokeskustelujen yhteydessä on täysin kiellettyä.

Britannian entisen pääministerin Margaret Thatcherin avustajana aikoinaan toiminut Lordi Christopher Monckton, nyt Dohassa virallisen tarkkailijan statuksen omaavana, sai karvaasti kokea mihin poliittisesti epäkorrekti puhe voi johtaa. Viimeisenä virallisena kokouspäivänä lopullisen päätöslauselman vielä puuttuessa, kuitenkin jo varsin pitkälle tyhjentyneessä istuntosalissa, Lordi Monckton istahti vapaalle penkille (Myanmarin edustaja oli poistunut) ja hetken mielijohteesta pyysi puheenvuoron ja sai.

Hän esitti rauhalliseen tapaansa mm: 1. Maapallo ei ole lämmennyt 16 vuoteen. 2. On kymmenen kertaa taloudellisempaa tarkkaila mahdollista lämpenemistä ja sen jälkeen sopeutua hallitusti sen mahdollisesti aiheuttamaan vähäiseen haittaan, sen sijaan, että ryhdytään tehottomasta torjumaan mahdollista lämpenemistä. 3. Puolueettoman tieteellisen tutkinnan tulisi selvittää ovatko YK:n ilmastokokoukset todella menossa oikeaan suuntaan.

Tämän perustellun mutta YK:n kannalta kerettiläisen lausunnon seurauksena Moncktonilta riistettiin tarkkailijalle annettu henkilökortti sekä käskettiin poistumaan maasta 24 tunnissa. Valitettavasti Monckton oli unohtanut, että ilmastokokous ei ole tieteellinen foorumi vaan puhtaasti poliittinen pelikenttä, jossa edetään vain noudattaen IPCC:n viitoittamaa tiekarttaa.

Yllä olevan tekstin lähetin HS:n mielipidesivuille 10.12, mutta koska sitä ei ollut tämän päivän lehdessä, kommenttina on ilmeisesti jälleen kerran joutunut mappiin Ö.

Older Posts »

Kategoriat