Kirjoittanut Boris Winterhalter | 21 marraskuun, 2018

The Cause (aate)

Olen saanut eräältä skeptikko kollegaltani (ei halua nimeään julkisuuteen) erinomaisen kirjoituksen ilmastonmuutokseen liittyvästä ongelmasta, eli tiedemiesten piireissä esiintyvästä aatteesta, joka kulkee nimellä The Cause. Vasta luettuani hänen minulle antamaansa tekstin, tajusin sen koskettavan erästä ilmastonmuutokseen liittyvää erittäin valitettavaa ja vaarallista ilmiötä,  joka vapaasti levitessään voi johtaa ainakin länsimaiden elintasojen alas ajoon – lukekaa ja pohtikaa mihin tällainen voi johtaa.

Tässä nimimerkin Anonymous teksti:

Olen pitkään ihmetellyt, mitä eräät tiedemiehet tarkoittavat puhuessaan aatteestaan, josta he käyttävät nimeä the Cause. Jos eräiden tiedemiesten puheisiin uskovalle poliitikolle sanoo, että kun ilmakehän hiilidioksidipitoisuus on noussut vain 0,1 promillea, joten sen ei mitenkään voi olettaa vaikuttaneen lämpötilaan, niin hänen vastauksensa olisi, että tiedemiehet ovat kuitenkin sanoneet sen vaikuttaneen. Jos olisi sanonut hiilidioksidipitoisuuden nousun olleen vaikka vain 1/1000000, niin poliitikon vastaus olisi varmaan ollut sama: hiilidioksidi on joka tapauksessa syyllinen lämpötilan nousuun.

Kysymys ei siis ole siitä, vaikuttaako hiilidioksidi mitenkään, vaan näiden cause-ihmisten mielestä siitä, että fossiilisten käyttö eli energia pitää yksinkertaisesti ajaa alas. Se tarkoittaa, että elintasot pitää ajaa alas – ainakin länsimaissa. Tämä on se CAUSE eli ideologia, joka halutaan saada kaikkien uskomaksi lännessä. Tästä myös johtuu se, että media puhuu/kirjoittaa nykyisin pääasiassa fosiilisten hävittämisestä, mutta harvemmin lämpötiloista (paitsi vilauttelemalla silloin tällöin isojen nousujen mahdollisuuksia). Mutta edes CO2-pitoisuuden ja lämpötilan korrelaatiota ei saa seurata eikä epäillä.

Jotta tämä vallankaappaus onnistuisi, ideologia on saatava kaikkien puolueiden yhteisesti ajamaksi tavoitteeksi. Jos jokin ryhmä tai maa alkaisi ajaa tästä poikkeavaa politiikkaa, jonka lämpötilojen kehitys osoittaisi oikeaksi, se merkitsisi näiden pelotepuolueiden ja -poliitikkojen arvovallan putoamista nollille ja heidän tuhoaan. Siksi on yhtenäisyyden vuoksi tärkeätä, että kaikki puolueet ovat asiasta samaa mieltä. Kaappauksen epäonnistuminen merkitsisi siihen osallistuneiden talouseliittien, hallitusten, valtioiden, EU:n ja myös YK:n eli koko läntisen maailman arvovallan ja poliittisen uskottavuuden häviämistä. Tätä vasemmistolaista agendaa – teollisen kulttuurin alasajoa – lähti aikoinaan 1980-luvulla ajamaan kanadalainen Maurice Strong, joka oli tuolloin eräs YK:n varapääsihteeri. Aikalaisia oli myös IPCC:n ensimmäinen johtaja ruotsalainen Bert Bohlin, jonka kerrotaan olleen Olof Palmen koulutoveri. Stalinismi oli sittenkin heidän tavoittelemansa ja eliitin johtaman ihanneyhteiskunnan ideologia. Rooman klubi ajoi ja ajanee edelleen samaa asiaa.

1900-luvun totalitääriset ideologiat (kommunismi ja fasismi) lupasivat erilaista hyvää tulevaisuudessa. Tämä ideologia on myös totalitäärinen, mutta käänteinen: ellette alenna elintasoa, seurauksena on tuhonne. Mutta se on myös ensimmäinen, joka on asettanut uskottavuutensa mitattavaksi: Ellei lämpötilakehitys noudatakaan oletettua käyrää, ideologia on virheellinen, ja jättiläismäiset investoinnit ovat menneet hukkaan. Koska mittaustuloksia voidaan hieman venyttää, toivotaan kehityksen tapahtuvan sen verran hitaasti, että valta on saatu käsiin ja kansat alistetuiksi globaalille hallitukselle.
Mutta tämä ideologia perustuu läntiseen ajatusmaailmaan. Muualla (ml. Venäjä) tätä ei ymmärretä. Kiina, Intia ja Venäjä kuitenkin käsittävät, että tämä kehitys johtaisi lännen itsemurhaan, mikä sopisi niille oikein hyvin.

Onko sitten jotain tehtävissä tämän kehityksen pysäyttämiseksi?

Ensiksi voidaan epäillä, että tuo ideologia on epärealistinen ja keskitettyyn vallankäyttöön perustuvana jäänyt ajastaan jälkeen. Maailman kansojen pakottamista laskemaan elintasoaan pelottelemalla epämääräisillä tulevaisuuden uhilla ei voi pitää realistisena tavoitteena.

Toiseksi maailmalla on menossa varsin laajalle ulottuva murros/hajaannus: EU on hajoamispisteessä ja vailla johtoa, USA vahvasti jakaantunut, Lähi-Idän sekasorto jatkuu, Afrikan väestöräjähdystä ei kyetä hillisemään, Kiinan velkaantuneisuus ja sisäinen eriarvoisuus kasvavat, Venäjän talous sakkaa ja kehitys on pysähtynyt, jne.

Kolmanneksi: Jos Katowicessa ei synny selkeätä sopimusta Pariisin ilmastosopimuksen toimeenpanon säännöistä, se voi merkitä sopimuksen rapautumisen alkua, jolloin ensi vuoden lopulta alkaen, kun se on aikaisintaan mahdollista, jo usea maa voisi katsoa paremmaksi vetäytyä sopimuksesta tai jättää sen velvoitteet noudattamatta (sanktioita ei ole). Koska Venäjä ei ole ratifioinut Pariisin sopimusta, ja USA ilmoittanee ensi vuoden marraskuussa irtautuvansa sopimuksesta, jää nähtäväksi, mitä Kiina, Intia ja mahdollisesti myös ainakin Brasilia tekevät. Perinteisesti suurvallat eivät ole hyväksyneet suvereniteettiensä kaventamista. Tässä asiassa Venäjä näyttää noudattavan perinteistä linjaansa (allekirjoittaa, ei ratifioi), ja Trumpin USA on palaamassa selkeästi vahvan suvereniteetin linjalle. Kiina ja Intia ovat katsoneet, että koska niiltä ei vaadita luopumista suvereniteetistaan, mutta sopimus voisi tuottaa niille rahaa, ne ovat ratifioineet sopimuksen. Mutta jos rahaa ei olisi tulossa, sopimuksesta ei olisi niille välitöntä hyötyä, vaan ainoastaan välillistä eli länsimaiden tuhon aiheuttamaa hyötyä, jos ne sen sellaiseksi arvioisivat. Paljon siis riippuu siitä, mikä on Kiinan todellinen kanta. Voisi olettaa, että se ei halua julkisesti irtautua sopimuksesta, jonka se on ratifioinut. Sen sijaan se ehkä näkisi mieluummin, että sopimus vain käytännössä menettäisi merkityksensä. Siihen sopisi hyvin, että sopimuksen soveltamissäännöistä ei päästäisi yksimielisyyteen Katowicessa. Silloin näköpiirissä oleva kehitys olisi EU:lle ongelmallinen. Miksi sen jäsenmaiden olisi luovuttava suvereniteetistaan tässä asiassa, jos suurvallat eivät suostu luopumaan siitä omalta osaltaan? Kuukauden kuluttua nähdään, miten tässä käy.

Mutta joka tapauksessa tuo ideologia säilyy. Ongelmaksi jää edelleen se, miten siitä päästäisiin eroon edes hitaasti ja säilyttäen valtioiden, instituutioiden ja poliitikkojen kasvot. Varsinkin kun sitä halutaan edelleen tuputtaa kaikkialla lapsista lähtien (stalinismin tapaan).

Terveisin
Anonymous

 

Advertisement
Kirjoittanut Boris Winterhalter | 31 lokakuun, 2015

Anteeksipyyntö lukijoilleni

Olen valitettavasti laiminlyönyt omien sivujeni päivittämistä. Yritän vastaisuudessa olla hieman aktiivisempi.

Äsken lähetin Suomen Kuvalehden päätoimittajalle, Ville Pernaalle viestin, jossa perään kuulutan täsmällisempää sanojen valintaa, ettei lukija saa väärää mielikuvaa ilmaston vaihtelusta:

Hei
Vaikka olen kovasti tyytyväinen Suomen Kuvalehden nykyiseen sisältöön, olen jälleen kerran pettynyt uutisoinnissa käytetyistä mielikuvista – ikään kuin ihmisen aiheuttamaksi väitetty ilmastonmuutos olisi faktaa:
Suomen Kuvalehti: SK44 (2015) siv 12 ”Pohjoisen valtapeli”. Sinänsä tärkeä aihe, sillä Jäämeren alueeseen liittyy suuria taloudellisia ja poliittisia intressejä. Koska koko käsite perustuu spekulointiin ontuvien ilmastomallien antamilla skenarioilla, uutisoinnissa pitäisi käyttää ehdollisia sanamuotoja ja välttää varmoja sanakäänteitä – ”olisi” eikä ”on”.
Aurora Rämö kirjoittaa mm  Arktisen alueen rikkaudet ovat [olisivat] samalla sen tuho … Mitä nopeammin jää sulaa [sulaisi], sitä pikemmin valtiot ja suuryritykset pääsevät [pääsisivät] käsiksi sen rikkauksiin… rikkauksien käyttö [saattaisi] kiihdyttää ilmastonmuutosta entisestään…”  Saman jutun yhteydssä olevien karttojen otsakkeet: ”ILMASTO lämpiää [voisi ehkä lämmetä] arktisella alueella kaksi kertaa nopeammin kuin muualla… VÄYLÄT ovat [olisivat] lyhyempiä ja niiden väitetään [voitaisiin ajatella] säästävän valtavasti aikaa ja rahaa laivaliikenteessä… AJANKOHDASTA on vain epävarmoja arvioita: jää saattaisi sulaa kesäksi jo 2030 tai vasta 2100.
Norjalainen geologikollegani Ole Humlum Oslon Yliopistossa on vuosia pitänyt erinomaista tieteellistä sivustoa http:climate4you.com maapallon ilmastosta ja siihen liittyvistä havainnoista ja mittauksista.
Jäämeren jääkentät ovat luonteeltaan hyvin vaihtelevia, osittain monivuotisia osittain vuosittain muuttuvia, herkästi tuulten ja merivirtojen kuljettamia. Satelliittikuvista tulkitaan jään ulottuvuutta ja laatua. On myös huomattava, että kartoissa ja käyrissä jään laajuus perustuu satelliittikuviin, jossa jää peitteiseksi luetaan alueet, jossa jäätä on vähintään 15 % pinta-alasta.
Humlumin sivulla kuva http://climate4you.com/images/IRAC%20JAXA%20ArcticSeaIceExtentSince20020601.gif osoittaa miten jään laajuus on vaihdellut viimeisten 13 vuoden aikana. Vastaavasti National Snow and Ice Data Centren sivuilla http://nsidc.org/arcticseaicenews/charctic-interactive-sea-ice-graph/ on interaktiivinen laajuutta vuodesta toiseen osoittava käyrästö, kuvaten jään vaihtelevaa laajuutta. Mistään selkeästä trendistä ei ole kyse.
Peräänkuulutan asiallista uutisointia maapallon ilmaston vaihtelusta (yleensä luonnollista). Onhan ilmasto vaihdellut historian aikana laidasta laitaan ilman, että ihmisen toimet näkyisivät. Toki ihminen pystyy saastuttamaan ympäristöään, mutta se onkin ihan eri asia.
Rakentavin terveisin
Boris Winterhalter
Kirjoittanut Boris Winterhalter | 14 tammikuun, 2015

EU:n komissaarin ilmastouskomus

Jari Lyytimäki kritisoi EU:n energiakomissaarin ilmastonäkemyksiä aivan oikein, vaikka itsekin uskoo, että tiukempien ilmastotavoitteiden asettaminen voi olla järkevää. Hän tosin lieventää kantaansa lisäämällä: ”jos niiden avulla saavutetaan suuria oheishyötyjä”.

Lyytimäki ei täsmennä mitä oheishyötyjä hän näkee?

Jos niihin kuuluu uusien energian tuotantomuotojen tuottaminen maapallon lisääntyvän väestön tarpeisiin, niin voi olla samaa mieltä. Ydinvoima ja etenkin pienten hajasijoitettavien torium käyttöisten hyötöreaktoreiden kehittäminen lienee tällöin tavoittelemisen arvoista.

Oheishyötynä voi myös olla suurkaupunkien ilmanlaadun parantaminen ainakin jos tavoitteena on polttomoottorikäyttöisten kulkuvälineiden kehittäminen. Vaihtoehtoina ovat sähköautot ja mahdollisesti vetypolttoainetta käyttäviin, joskin viimeksi mainittu keino kaipaa edelleen teknistä kehitystä.

Taustalla häämöttää Lyyrimäelläkin vankka usko IPCC:n hiilidioksidia tuomitsevaan näkemykseen, vaikka ilmastopaneelin propaganda ei perustu tieteeseen vaan sokeaan uskoon tietokoneohjelmien hypoteettiseen ilmastotulevaisuuteen – katastrofaaliseen lämpenemiseen.

Kirjoittanut Boris Winterhalter | 3 marraskuun, 2014

Saksan energiaseikkailu

Kuten tiedetään Saksan vihreät ovat onnistuneet kääntämään liittohallituksen energiasuunnitelmat uusiutuvien ihannoinniksi ja julistaen ydinvoiman pannaan. Tätä aihetta Kaj Luukko on ansiokkaasti käsitellyt  omalla Gaia sivustollaan. Hän kerrtoo uskottavasti tulevaisuuden energianäkemyksistään vaikka on myös ottanut kantaa ilmastoasioihin.

Uusimmassa blogikirjoituksessaan Kaj Luukko (energia-asiantuntijan ominaisuudessa) kirjoittaa ansiokkaasti Saksan energiakäännöksestä (Energiewende) ansiokkaasti: http://planeetta.wordpress.com/2014/11/03/saksan-energiavallankumous-mahdottoman-edessa/

Kaj toteaa uskottavasti, että Saksassa lymyää ongelma nimeltään energiapula ellei kasvavaa sähkön tarvetta kompensoida hyvin kalliilla varakapasiteetilla. Hän osoittaa, että ”selvä enemmistö uusiutuvan energian kannattajista, niin Saksassa kuin Suomessakin, on tietämätön näistä ongelmista. Asiaa tunteville ne ovat olleet tiedossa koko ajan. Siksi on koko ajan ollut tiedossa sekin, että Saksan energiavallankumous tulee todennäköisesti olemaan yksi esimerkki lisää sellaisesta vallankumouksesta, jonka lopputulos on jotain aivan muuta kuin oli tarkoitus. Se on myös todiste siitä, että ympäristöjärjestöjen ja poliitikkojen suunnitelmat päästöjen vähentämiseksi eivät toimi.”

Luukko esittää aivan oikein, että ”jos sähkön varastointiin olisi olemassa riittävän tehokas ja riittävän suureksi skaalattavissa oleva menetelmä, teholtaan vaihtelevat uusiutuvat voisivat teoriassa tuottaa kaiken sähkön, koska uusiutuvien energiakapasiteetti sinänsä on rajaton. Sellaista varastointimenetelmää ei kuitenkaan ole olemassa, eikä sellaista ole myöskään näköpiirissä. Mikään tunnetuista menetelmistä ei ole ainakaan kustannustehokkaasti skaalattavissa vaadittuihin mittoihin.”

Kaj pohtii edelleen pahinta ongelmaa koko järjestelmässä ”on luonnollisesti se, että tuotantojärjestelmä, joka tarvitsee lähes täysitehoisen fossiilisiin polttoaineisiin perustuvan varakapasiteetin, ei myöskään voi toimia ilman hiilidioksidipäästöjä. Saksan sähköntuotannon päästöt voivat uusiutuvien avulla vähentyä vielä nykyisestä, mutta väheneminen hidastuu, ja ennen pitkää pysähtyy. Näin käy kauan ennen kuin fossiilipäästöistä on päästy eroon. Voidaan sanoa, että kehitys etenee oikeaan suuntaan, mutta väärällä tiellä, koska tämä tie ei vie perille asti. Energiewende tulee ajautumaan umpikujaan, josta on äärimmäisen vaikea perääntyä.”

Luukon loppukaneettiin ”Toivoa sopii, että liian moni ei ota mallia Saksan ratkaisuista. Varoittavaksi esimerkiksi se sen sijaan sopii hyvin” on helppo yhtyä.

Kirjoittanut Boris Winterhalter | 13 helmikuun, 2014

Ilmastolaki lausuntokierroksella

Nyt ilmastolaki on sitten lausuntokierroksella http://www.ym.fi/fi-FI/Ajankohtaista/Tiedotteet/Ilmastolakiehdotuksesta_pyydetaan_lausun%2828255%29.

Paljon tyhjää tekstiä mutta myös asiaa. En ole vielä lukenut ajatuksella koko tekstiä, mutta selaamalla ensimmäinen kysymys, josta pitäisi aloittaa löytyy aivan lopusta, sivullta 47 kohdasta Määritykset:

2) ilmastomuutoksella [tarkoitetaan] sellaista muutosta ilmastossa, joka aiheutuu maapallon ilmakehän koostumusta suoraan tai välillisesti muuttavasta ihmisen toiminnasta ja joka ylittää ilmaston luonnollisen vaihtelun vertailukelpoisten ajanjaksojen kuluessa;

Tuon lauseen loppuosa pitää mielestäni olla laissa ehdottomasti mukana, joskin SUUREKSI kysymykseksi muodostuu miten määritellään luonnollisten vaihteluiden osuus? Itselläni ei ainakaan ole tähän vastausta, eikä taida kenelläkään muullakaan olla.

Vielä täytyy pohtia mitä sanonnalla ”vertailukelpoisten ajanjaksojen kuluessa” oikein tarkoittaa, vai onko niin, että kaikki mikä on tapahtunut noin 1970 jälkeen on ihmisen aiheuttamaa? Entä mikä on kasvihuonekaasujen (fossiilipäästöjen) osuus, entä maankäyttömuutokset, jne?

Mielipiteitä KIITOS!

 

JK.  Pasi Matilainen (Ilmastofoorumi ry) oli jo 19.12.2013 esittänyt muutamia teräviä kysymyksiä, joihin myös voisi ottaa kantaa. Sitomalla Suomen kädet älyttömään ilmastolakiin saattaa uhata koko hyvinvointiamme.

 

Kirjoittanut Boris Winterhalter | 15 marraskuun, 2013

Järki on voittanut Australiassa

Australian johtava sanomalehti The Australian kertoi 8.11.2013, että hallitus vähentää osallistumistaan ilmastoneuvotteluihin eikä lähetä Puolaan Varsovassa pidettävään ilmastokonferenssiin ministeritason osallistujaa http://tinyurl.com/oku8jla . Aiheesta enemmän: http://australianclimatemadness.com/2013/11/08/coalition-to-un-climate-talks-f-off/

Samalla Australian Abbottin nykyhallitus on ryhtynyt poistamaan edellisen hallituksen asettamia “hiiliveroja”, joiden tarkoituksena oli myötäillä IPCC:n ja ympäristöjärjestöjen ilmastopelottelua “kauhistuttavine hiilipäästöineen”.

Kirjoittanut Boris Winterhalter | 9 marraskuun, 2013

Vihreä ilmastorahasto – Green Climate Fund?

Kuinka moni on kuullut nimen Green Climate Fund eli Vihreä Ilmastorahasto? Siitä päätettiin Cancunin 16. UNFCCC ilmastokonferenssissa ja perustettiin seuraavana vuonna 11.12.2011 Durbanin 17. UNFCCC ilmastokonferenssin yhteydessä. Teollistuneet maat olivat luvanneet suureellisesti kartuttaa uutta rahastoa sadoilla miljoonilla dollareilla. Rahalla oli tarkoitus auttaa kehittyviä maita vähentämään päästöjään, torjumaan ilmastonmuutosta sekä sopeutumaan. Tämä koskee luontevasti kaikkein surkeimmassa asemassa olevia “nousevan merenpinnan” alle jääviä saarivaltioita. Kysymys on paljonko rahaston varoista tavoittaa eniten tarvitsevat ja paljonko uppoaa hallintoon ym?

Amerikkalainen skeptikkoystävämme Willis Eschenbach kirjoitti aiheesta Anthony Wattsin blogissa Hän muistuttaa, että rahaston luvattiin käyttävän peräti 200 miljardia dollaria vuosittain hädässä olevia kansakuntia, jahka toiminta pääsee täyteen vauhtiin.

Jos aiheesta haluaa lisätietoa, niin rahaston perustamisasiankirja sekä kaikki tähänastisten kokousten aikaansaannokset löytyvät: http://gcfund.net/documents.html. Jos englannin kielen ymmärtäminen ei tuota vaikeuksia, niin kannattaa perehtyä linkin takana oleviin asiakirjoihin noudattaen Eschenbachin esimerkkiä, hän kun on aikoinaan ollut tekemisissä yhteisöjen kanssa.

Mielenkiintoista on todeta, että ”rikas” Suomi oli ensimmäisten joukossa siirtämässä veronmaksajien rahoja tälle rahastolle, kuten alla oleva taulukko hieman typistetty tulotaulukko viimeisestä talousarvion tulopuolesta osoittaa. Viimeisessä sarakkeessa näkyvät kunkin maan todelliset maksut dollareiksi muutettuina. Pohdittuan maksaneiden valtioiden panoksia, Eschenbach havaitsi Etelä-Korean suuren panoksen johtuvan tietysti siitä, että sen pääkaupunki Soul on valittu rahaston kotipaikaksi, siis maalle tuloja.

Koko taulukko löytyy: http://gcfund.net/fileadmin/00_customer/documents/pdf/GCF_B05.21_Admin_Budget_2014_fin_20130930.pdf

Kirjoittanut Boris Winterhalter | 8 syyskuun, 2013

Australiassa ilon päivä

Australian vaaleissa koitti uusi aika, kun eilisissä vaaleissa australialaiset pääsivät eroon työväenpuolueen vihreästä hölmöilystä. Rudd-Gillard nimeä kantanut työväenpuolue vei näin mukanaan hallituksen hiiliveropäätökset ja muut vihreän liikkeen päättömät päätöksensä kun remmiin astuu Tony Abbott liberaalipuolueen murskavoiton myötä.

Ensitöikseen Abbott lupaa poistaa kansalaisiaan köyhdyttävän hiiliveron.
http://wattsupwiththat.com/2013/09/07/australia-liberated-from-their-long-national-green-nightmare/

Kirjoittanut Boris Winterhalter | 4 huhtikuun, 2013

Ilmasto on oikukas

Virallinen taho jatkaa ilmastopelotteluaan, mutta kansa kokee todellisuutta.  Kulunut talvi on ollut ns. kunnollinen eli perinteinen talvi lumen ja pakkasten kera.  Monien mielestä talvi on ollut hankalan talvinen kinosten ja huonosti aurattujen katujen merkeissä. Missä on ilmaston ennustettu lämpeneminen. Media vaikenee ja poliitikot ylläpitävät pelottelua; ilmaston muutoksen torjuntapuheet jatkuvat vanhaa rataansa vaikka varsinaisesta lämpenemisestä ei ole merkkiäkään kuten toisessa blogissani <http://ilmasto.wordpress.com> olen kertonut.

Yhdysvalloissa, jossa säät ovat myös vaihdelleet, kansa on myös tuskastunut ilmastopelotteluun. Ilmaston luontaista vaihtelua kuvastavat sarjakuvastripit torstaipäivä Texasista ja joistakin muista osavaltioista.

USAn sää

Kirjoittanut Boris Winterhalter | 15 helmikuun, 2013

Obama kompuroi puhuessaan ilmastonmuutoksesta

Washington Timesin kolumnisti Jennifer Harper pohdiskelee Presidentti Obaman 12.2.2013 pitämää puhetta maansa tilasta (State of the Union), missä Obama lupaa taistella ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja on lupaamassa peräti US$ 282,4 miljardia päästöjen hillitsemiseksi: http://www.washingtontimes.com/news/2013/feb/13/inside-the-beltway-an-expensive-address/

Harper toteaa, että ainakin Al Gore iloitsi kun Obama puhui latteuksiaan maapallon lämpenemisestä sekä sen aiheuttamista rajuista sääilmiöistä. Skeptikko piireissä tunnettu Marc Morano (ent. Rep. senaattori James Inhofen avustaja) totesi lehdelle, että Presidentti ei tarjonnut puheessaan muuta kuin tavanomaisia virhekäsityksiään ilmaston lämpenemisestä, eikä Obama olisi voinut olla yhtään enemmän väärässä väittäessään ääri sääilmiöiden lisääntyneen ja olevan entistä rajumpia. Obama ei myöskään maininnut sanallakaan, että maapallon keskilämpötila ei ole noussut 16 vuoteen.

Older Posts »

Kategoriat