Kirjoittanut Boris Winterhalter | huhtikuu 7, 2009

Ilmatieteenlaitoksen hämmästyttävä aurinkotiedote

Helsingin Sanomat uutisoi 19.3, että auringon aktiivisuuden väheneminen saattaa viilentää maapallon ilmastoa, siteeraten professori Kalevi Mursulaa Oulun yliopiston fysiikan laitokselta. Tähän ilmatieteenlaitoksen Heikki Nevanlinna älähti saman päivän Vihreän Langan mukaan, todeten uutisen olevan ylettömästi liioitteleva.

Nevanlinna täsmentää näkemyksiään Ilmatieteenlaitoksen tiedotteessa 6.4.2009. Siinä tarjotaan “varmaa tietoa” otsikolla “Auringon säteilyn muutoksilla vain pieniä vaikutuksia maapallon lämpötilaan”. Kirjoitus on taitavasti laadittu kooste tieteellisiä faktoja ja oletuksia siten, että syy-yhteydet saattavat hämärtyä monen lukijan mielessä.

Väite, että Auringon (valo)säteilyssä (engl. Total Solar Insolation) tapahtuvat energiamäärän vaihtelut ovat vähäiset, eivätkä siis sanottavasti vaikuta maapallon lämpötilaan, on totta, kuten myös toteamus, että auringon aktiivisuus, mikä parhaiten ilmenee auringonpilkkujen avulla, on saavuttanut pitkäaikaisen minimin.

Sitten IL jatkaa, että “pilkkujen ollessa runsaimmillaan Aurinko on aktiivinen, jolloin se säteilee hieman voimakkaammin”. Halutaanko näin uskotella, että maapallon keskilämpötilan useita vuosia kestänyt hiipuminen olisi vain seurausta auringon säteilyn vähäisestä heikkenemisestä, siitäkin huolimatta, että ilmakehän voimakkaana kasvihuonekaasuna mainostetun hiilidioksidin pitoisuus on edelleen noussut. Jätetään kokonaan mainitsematta, että muun muassa Auringon magneettisen aktiivisuuden vaihtelulla saattaa olla oma merkittävä vaikutuksensa maapallon ilmastoon.

Tämän jälkeen IL:n tiedotteessa kerrotaan aurinkopilkkujen noin 11-vuoden jaksollisuudesta ja että tilastojen mukaan minimikausi kestää yleensä noin 16 kuukautta ja nykyisen minimikauden sanotaan venyneen kolme kuukautta tätä jaksoa pitemmäksi. Jää epäselväksi, miten tämä kolmen kuukauden venymä on ymmärrettävä ja mitä vaikutuksia sillä on. Todellisuudessa nykyinen sykli 23 (kts. kuvaa aiemmassa jutussani ) on venynyt jo 13 vuoden pituiseksi keskimääräisen noin 11 vuoden asemesta ja edellisen kerran pituudeltaan samankaltaisia aurinkopilkkujaksoja mitattiin 1700-1800-lukujen vaihteessa (sykli 4), jolloin oltiin menossa kohti kylmiä aikoja.

Kappaleessa Aurinko ei säätele maapallon lämpötilan yleistä kehitystä Nevanlinna selittää, että auringon pilkkumaksimin ja -minimin välillä säteily vaihtelee noin 0,1 %, josta väitetään aiheutuvan vain noin 0,1 celsius asteen muutos maapallon keskilämpötilassa. Mainitsematta jää, että esitetty muutos lämpötilassa ei ole mittaustulos vaan teoreettisista laskelmista saatu spekulatiivinen arvio.

Kyllä ilmatieteenlaitoksen tutkijatkin voisivat nöyrästi tunnustaa Auringon mahtitekijäksi ja etteivät he vielä ymmärrä kaikkia mahdollisesti hyvinkin merkittäviä ilmastoon vaikuttavia tekijöitä vaikka väittävätkin hallitsevansa ilmakehän fysiikan. Tästä esimerkkinä vaikkapa tanskalaisten Eigil Friis-Christensenin (Tanskan Meteorologisen Instituutin geofyysikko) ja Knud Lassenin (pioneeri revontulitutkimuksessa) aurinkoon liittyvät tutkimukset.

He huomasivat jo vuonna 1989, että maapallon lämpötila ei seuraakaan aurinkopilkkujen määrää vaan aurinkopilkkujakson pituutta. Mistä tällainen yhteys johtui, jäi selvittämättä, ja heidän havaintonsa haudattiin voimakkaan kritiikin saattelemana ennen kaikkea hallitusten välisen ilmastopaneelin (IPCC) raporttien käsittelyn yhteydessä.

Mutta sitten vuonna 1997 Friis-Christensen ja Henrik Svensmark esittivät varteenotettavan ajatuksen maapallon ilmaston vaihtelun ja galaktisen kosmisen säteilyn välisestä yhteydestä ja sitä säätelemään he ehdottivat auringon aktiivisuuden mukaan vaihtelevaa aurinkotuulta. Auringon massapurkauksilla saattaakin olla merkittävä maapalloa kosmielta säteilyltä suojaava rooli.

Näin auringon aktiivisuuden ja maapallon ilmaston välisestä riippuvuudesta kehkeytyi vuosien varrella kosmoklimatologinen teoria, jota parhaillaan tutkitaan CERN’ssä. Svensmark oli nimittäin havainnut, että hiljaisen auringon aikana maapallolla alapilvien määrä lisääntyy ja lämpötila hiipuu. Vastaavasti aktiivisien auringon aikana alailmakehään tunkeutuvan suurenergisen kosmisen säteilyn määrä vähenee, jolloin myös pilvipeite harvenee ja maanpinta lämpiää.

Tätä yhteyttä ei Ilmatieteenlaitos eikä IPCC kuitenkaan ota huomioon, koska riippuvuutta kuvaavat fysikaaliset kaavat uupuvat eikä sitä näin ollen voida huomioida niissä teoreettisissa ilmastomalleissa, joilla väitetään voitavan “ennustaa” tulevaa ilmastoa.

On siis pitkään tiedetty, että auringossa tapahtuu monia muitakin jaksollisia muutoksia kuin säteilyintensiteetin vaihtelu. Viimevuosien aikana yhä useammat aurinkotutkijat ovatkin paneutuneet tutkimaan maapallon ilmaston ja auringon aktiivisuuden välistä vuorovaikutusta.

Varsinkin Pietarin Pulkovan observatorion aurinkotutkimuksen johtaja Habibullo Abdamussatov ennusti jo muutama vuosi sitten, että aurinko on menossa kohti hiljaisia aikoja ja on hyvin todennäköistä, että odotettavissa on ilmaston pitkäaikainen kylmeneminen eikä suinkaan IPCC:n manaama tuhoisa lämpeneminen. Pahimmillaan tilanne saattaa muistuttaa 1600-1800-luvuilla vallinneita pienen jääkauden nimellä tunnettuja kylmiä aikoja mahdollisesti muistuttaen Dalton- tai Maunder-minimien aikaisia Euroopan katovuosia ja peräti kuolonvuosia Suomessa.

Tulemme viimeistään muutaman vuoden sisällä tietämään miten ihmisen aiheuttamaksi väitetyn ilmastonmuutoksen käy, eli ovatko IL:n ja IPCC:n ilmastouhkat todellisuutta vai joutuvatko nämä hiilidioksidin pahuuteen vannovat tahot perääntymään Luonnon ja Auringon edessä.

Mainokset

Responses

 1. Kiitos osuvasta kirjoituksesta! Ihmettelin ja hieman hymyilinkin tuolle samalle uutiselle ja mietin, että imperiumi on varmaan lähtenyt vastaiskuun, sillä uutinen auringon uinahduksesta ja auringon vähämerkityksellisyydestä lämpötiloille oli esillä medioissa eri puolilla maailmaa. Mielestäni IPCC on aliarvioinut auringon merkitystä ilmastoon tukeutumalla ehkä kyseenalaisiin proxy-malleihin tai ainakin valinnut niistä mieleisensä…. Mieleeni tuli Nicola Scafettan mielenkiintoinen esitys EPA:n sivuilta, josta käy varsin selväksi millaisesta tieteellisestä ongelmanaasettelusta on kysymys: http://yosemite.epa.gov/ee/epa/wkshp.nsf/Seminars+with+Video

  Scafetta käsittelee monipuolisesti ja tarkasti kysymystä auringon vaikutuksesta lämpötilaan ja toden totta, riippuen siitä, mitä satelliittimittauksiin perustuvaa laskelmaa ja mallinnusta uskotaan, saadaan aika lailla vaihtelevia tuloksia. Satelliiteissa ongelmana on niiden ajallinen epäjatkuvuus ja antureiden muutokset ajan suhteen, jolloin ongelmaksi muodostuvat toisaalta mittaustulosten laatu ja toisaalta eri satelliittien antaman tiedon yhteenliittäminen (eli mallinnus). IPCC:n käyttämät proxy-mallit (kuten Judith Leanin viimeisin malli) antavat auringolle minimaalisen vaikutuksen lämpötiloihin viimeksi kuluneina vuosikymmeninä. Meteorologian laitos tietenkin poliittisesti korrektina käyttää lähteenään IPCC:tä ei se varmaan voi muuta tehdäkään. Toisenlainen aurinkomallinnus (Scafetta) selittää jopa 65% viimeaikaisesta lämpötilan noususta, muttei sentään kaikkea! Se selittää myös menneet vaihtelut varsin tarkasti ja antaa viitteitä kylmenevästä ilmastosta tuleville vuosikymmenille….Hienoa ettei aurinkotiede ja tiede muutenkaan ole konsensuksen kautta loppuunkaluttua!

  Mutta katsokaapa ja kuunnelkaa tarkemmin tuota Scaffettan esitystä ja samoilta sivuilta löytyvää pdf-esitystä mielellään rinnakkain.

 2. Väite, että Auringon (valo)säteilyssä (engl. Total Solar Insolation) tapahtuvat energiamäärän vaihtelut ovat vähäiset, eivätkä siis sanottavasti vaikuta maapallon lämpötilaan, on totta?…ei kai

 3. THE LARGE SCALE STREAMING OF GALAXIES presents some problems for cosmologists. etc.
  Nimimerkille the most important tiedoksi, että lähettäjän email osoite ei toimi ja siksi kommentit jäävät hyväksymättä ennen kun saan toimivan osoitteen.

 4. Kyseessä on IPCC:n ja Ilmatieteenlaitoksen väittämä, joka loogisesti ajatellen pitää osittain paikkanssa.

  Tosin jo ilmakehän yläosassa absorboitunut auringon UV-säteily lämmittää, mutta miten tämä vaikuttaa troposfäärin lämpötilaan ja sitä kautta maan pinnan lämpötilaan lienee vielä selvittämättä. On toki tutkimuksia joiden mukaan sillä olisi merkitystä.

  Tällä hetkellä uskon itse kuitenkin pilvisyyden vaihtelun olevan huomattavasti merkittävämpi lämpötilan säätelijä.

 5. Hiukkasmyrskyjen puuttuminen voi olla paljon merkityksellisempi asia maapallon ilmastolle, kuin yleisesti luullaan. Talvet 86, 87 ja 88 olivat melko kovia. Seuraavat paremmat talvet olivat 97, 98 ja 99 ja nyt sitten toista kovaa talvea mennään ja jos olen oikeassa niin pahin on vasta edessäpäin. Korrelaatiota hiukkasmyrkyjen ja ilmaston kanssa voi etsiä tästä: http://www.swpc.noaa.gov/ftpdir/indices/SPE.txt

  • En osaa ottaa kantaa siihen miten merkittäviä maapallon ilmaston kannalta auringon massapurkaukset todellisuudessa ovat, mutta ainakin Piers Corbyn rakentaa pitkän aikavälin sääennustukset nimeomaan auringon magneettisen aktiviisuuden varaan, jossa ilmeisesti ei vain aurinkomyrskyt massapurkauksineen vaan myös taivaan kappaleiden keskinäine vaikutus on ilmeinen.

   Corbyn, jonka Weather Action yritys laatii pitkän aikavälin sääennustuksia, pystyi ennustamaan erittäin hyvin mm Brittein saaria kohdanneet lumimyrskyt ym paljon etuajassa ja paremmin kuin Britannian Meteorologian laitos.

   Linkki NASAn aurinko purkauksiin on vakuuttavaa tieto, tosin korrelaatio maapallon ilmastoon ei liene kovin helposti osoitettavissa.

   Geofysiikan seuran 14.12.2010 ilmastoa ja aurinkoa koskevassa paneelikeskustelussa esiintyivät Kalevi Mursula, Juha Pekka Lunkka ja Ilmatieteenlaitoksen aurinkotutkija Heikki Nevalinna, joka yritti vähätellä Mursulan näkemyksiä auringon ja ilmaston välisestä läheisestä riippuvuussuhteesta. Mielestäni Nevanlinna on väärässä kun hän tavallaan vähättelee magneettisen aktiivisuuden osuutta ja väittää, että auringon kokonaissäteilyn (Total Solar Insolation) vaihtelu ei pysty selittämään maassa todettuja lämpötilan vaihteluita. Tästä hän palaa IPCC:n uskoon hiilidioksidin kaikkivoipaisuudesta.


Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out / Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out / Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out / Muuta )

Google+ photo

Olet kommentoimassa Google+ -tilin nimissä. Log Out / Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s

Kategoriat

%d bloggers like this: